ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - Εύοσμος
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Εύοσμος Εύοσμος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ