ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ - Καλλιθέα
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Καλλιθέα Καλλιθέα - ΑΤΤΙΚΗΣ