ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΛΕΥΤΕΡΗΣ - Χαλάνδρι
Ιατροί - Χαλάνδρι Χαλάνδρι - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Παλαιολόγου 83, Χαλάνδρι, 15232, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 6944643972

Γεωγραφικό πλάτος: 38.017990112304688000

Γεωγραφικό μήκος: 23.802110671997070000

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΛΕΥΤΕΡΗΣ - Χαλάνδρι

Περιγραφή - ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΛΕΥΤΕΡΗΣ - Χαλάνδρι Ιατροί - Χαλάνδρι Χαλάνδρι - ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική: ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο «Αγία Όλγα»
 • Μετεκπαίδευση στη Χειρουργική Ογκολογία: “Clinique de l' Orangerie”, Στρασβούργο- Γαλλία
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: “Course and Laboratory Session in Laparoscopic Colon Surgery” Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & European Association for Endoscopic Surgery
 • Προϋπηρεσία: Επιμελητής Β΄ΕΣΥ Επιστημονικός Συνεργάτης στο Metropolitan General (Χολαργός), ΙΑΣΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ(Καλλιθέα), ΠΡΑΞΙΣ ΥΓΕΙΑΣ (Χαλάνδρι)
 • Δημοσιεύσεις:
  Surgical Management of Giant Condyloma Acuminatum (Buschke- Loewenstein Tumor) of the Perianal Region The American Society for Dermatologic Surgery, Inc., May 2007, No 33:5
  Necrotizing , Soft Tissue Infections of the Perineum and External Genitalia Eurosurgery 2002, Lisboa Portugal, 5-7 June 2002 Pg.156
  Τοπική υποτροπή μετά από Πρόσθια Χαμηλή Εκτομή σε Καρκίνο Ορθού Εξελίξεις στη Χειρουργική 2002 Σελ. 482
  Επείγουσες χειρουργικές επανεπεμβάσειςμετά από πρόσφατη Ανοικτή Κοιλιακή ή Λαπαροσκοπική Επέμβαση
  Εξελίξεις στη Χειρουργική 2002 Σελ. 633
 • Καλή γνώση της Γαλλικής Γλώσσας