Θεοδοσίδου Μαρία Ι. - Θέρμη
Ιατροί - Θέρμη Θέρμη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ