Ρέσου Ειρήνη Α. - Νέα Σμύρνη
Ιατροί - Νέα Σμύρνη Νέα Σμύρνη - ΑΤΤΙΚΗΣ