ΜΠΡΙΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ MD MSC - Πάτρα
Ιατροί - Πάτρα Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ

Διεύθυνση: Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 7, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ

Τηλέφωνο: 2613023594

Γεωγραφικό πλάτος: 38.246219635009766000

Γεωγραφικό μήκος: 21.735170364379883000

ΜΠΡΙΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ MD MSC - Πάτρα

Περιγραφή - ΜΠΡΙΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ MD MSC - Πάτρα Ιατροί - Πάτρα Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ

Η Μπρίνια Κατερίνα MD, MSc, ειδικός αλλεργιολόγος παίδων και ενηλίκων, διατηρεί ιατρείο στην Πάτρα, στο κάτω μέρος της Πλατείας Γεωργίου.
Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων (Δημόσια Υγεία από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) και υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πραγματοποίησε την ειδίκευσή της στο Αλλεργιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Λαϊκό, στο Αλλεργιολογικό Τμήμα του Αγλαΐα Κυριακού, στο Ανοσολογικό Τμήμα του Παίδων Αγία Σοφία, στο Νοσοκομείο Συγγρός και στην Πνευμονολογική Μονάδα (ΚΕΘ/ΠΝ) του ΓΝΑ Ευαγγελισμός.
Μετά τη λήψη της ειδικότητας στην Ελλάδα, έλαβε επιτυχώς, μετά από εξετάσεις στη Δανία, το δίπλωμα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (EAACI) και της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS), με επιστημονικές ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.