Μπεκιάρη Χρυσάνθη Σ. - Εύοσμος
Ιατροί - Εύοσμος Εύοσμος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ