Παναγιωτίδης Βενιαμίν Σ. - Βέροια
Ιατροί - Βέροια Βέροια - ΗΜΑΘΙΑΣ