Ιωαννίδου - Χλωρού Αναστασία Π. - Τρίκαλα
Ιατροί - Τρίκαλα Τρίκαλα - ΤΡΙΚΑΛΩΝ