ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Αθήνα
Υπουργεία - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ