Κοντογιάννης Παναγιώτης Ι. - Χαλάνδρι
Ιατροί - Χαλάνδρι Χαλάνδρι - ΑΤΤΙΚΗΣ