ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νέο Ηράκλειο
Φαγητό - Νέο Ηράκλειο Νέο Ηράκλειο - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Πεύκων 7, Νέο Ηράκλειο, 14122, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2102825030

Γεωγραφικό πλάτος: 38.0475728888888

Γεωγραφικό μήκος: 23.7658110000000

ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νέο Ηράκλειο

Περιγραφή - ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Νέο Ηράκλειο Φαγητό - Νέο Ηράκλειο Νέο Ηράκλειο - ΑΤΤΙΚΗΣ

2102836150