8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - Πειραιάς
Ιδρύματα - Οργανισμοί - Δημόσιες Υπηρεσίες - Πειραιάς Πειραιάς - ΑΤΤΙΚΗΣ