Γεωργία - Μενεμένη σε Μενεμένη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μοναστηρίου 244, Μενεμένη, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μενεμένη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310516842