Ιατροί - Περαία σε Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανθέων 38, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392024330
Ανθέων \u0026 Μηδείας 11, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392021161
Ανθέων 33, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392027150
Αμπελοκήπων 34, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392401020
Ανθέων 38, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392301068
Ανθέων 15, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392026207
Λ. Θεσσαλονίκης 50Α \u0026 Μηδείας, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392020213
Ανθέων 25, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392300526
Αμπελοκήπων 39, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6944275213
Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 36, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392039393
Δημοκρατίας 72, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392021529
Ανθέων 36, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392401180
Ανθέων 15 \u0026 Φιλίππου, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392400020
Ιωνίας 9Β, 1ος όροφος, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392028181
Ρωμανού 27, Έναντι Ταχυδρομείου, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392027075
Ανθέων 15, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392028313
Θεσσαλονίκης 50Α, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392029989
Δημοκρατίας 116, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6937510760
Αμπελοκήπων 39, έναντι τράπεζας Πειραιώς, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6973383356
Ανθέων 16, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392021459
Ιωνίας 14, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392028400
Ιωνίας 14, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392028400
Ανθέων 36, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6944333016
Δημοκρατίας 72, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392025577
Αμπελοκήπων 57, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392028489
Ανθέων 34, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392027228
Ανθέων 16 \u0026 Φιλίππου, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392029993
Αμπελοκήπων 39, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392028870
Αμπελοκήπων 39, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392020980
Ανθέων 15, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392020290
Αμπελοκήπων 39, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392028870
Σόλωνος 28, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392027032
Αμπελοκήπων 46, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392021112
Αμπελοκήπων 39, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392025155
Ανθέων 1Α, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6977223488
Μεταμορφώσεως 3, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392075789
Αμπελοκήπων 46, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6989842684
Αμπελοκήπων 46, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392025540
Αμπελοκήπων 39, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392022225
Αμπελοκήπων 46, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392028658
Κρήτης 18 \u0026 Ρωμανού, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392022023
Ανθέων 15, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392022232
Ανθέων 38, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392026776
Αμπελοκήπων 39, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392028603
Ανθέων 25, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392027579
Αμπελοκήπων 39, Έναντι Τράπεζας Πειραιώς, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392028555
Σόλωνος 28, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392029683
Αμπελοκήπων 54, Περαία, 57019, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392022400