Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Αλεξάνδρεια σε Αλεξάνδρεια - ΗΜΑΘΙΑΣ

Δημάρχου Βετσοπούλου 81, Αλεξάνδρεια, 59300, ΗΜΑΘΙΑΣ Αλεξάνδρεια - ΗΜΑΘΙΑΣ
2333501817
Λαμπράκη Γρηγορίου 33, Αλεξάνδρεια, 59300, ΗΜΑΘΙΑΣ Αλεξάνδρεια - ΗΜΑΘΙΑΣ
2333023038
Παπάγου 23Α, Αλεξάνδρεια, 59300, ΗΜΑΘΙΑΣ Αλεξάνδρεια - ΗΜΑΘΙΑΣ
2333053004