Ιατροί - Νέα Καλλικράτεια σε Νέα Καλλικράτεια - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Οσίας Παρασκευής 45 \u0026 Κοττάκου 21, Νέα Καλλικράτεια, 63080, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Καλλικράτεια - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2399021351
Κελέση 20, Νέα Καλλικράτεια, 63080, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Καλλικράτεια - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2399048200
Κορδόμπεη 21, Νέα Καλλικράτεια, 63080, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Καλλικράτεια - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2399022756
Οσίας Παρασκευής 45, Νέα Καλλικράτεια, 63080, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Καλλικράτεια - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2399023497
Κοττάκου Κ. 21 \u0026 Οσίας Παρασκευής 45, Νέα Καλλικράτεια, 63080, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Καλλικράτεια - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2399023777
Παρναβέλη 22, Νέα Καλλικράτεια, 63080, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Καλλικράτεια - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2399020109
Οσίας Παρασκευής 47, Νέα Καλλικράτεια, 63080, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Καλλικράτεια - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2399049360
Μυκονιάτη 5, Νέα Καλλικράτεια, 63080, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Καλλικράτεια - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2399021900
Οσίας Παρασκευής 38, Νέα Καλλικράτεια, 63080, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Καλλικράτεια - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2399022782
Οσίας Παρασκευής 47, Νέα Καλλικράτεια, 63080, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Καλλικράτεια - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
6976711559