Ιατροί - Σίνδος σε Σίνδος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καραβαγγέλη 5, Σίνδος, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310570318
Μεγάλου Αλεξάνδρου 53, Σίνδος, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310569079
Καρατάσου 5, Σίνδος, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2311210488
Βενιζέλου Ελευθερίου 2Β, Σίνδος, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310795857
Μεγάλου Αλεξάνδρου 53, Σίνδος, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310795858
Μεγάλου Αλεξάνδρου 53Α, Σίνδος, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310797196