Τοπική Αυτοδιοίκηση - Σίνδος σε Σίνδος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πλατεία Δημοκρατίας 1, Σίνδος, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310586840
Βενιζέλου Ελευθερίου 6Α, Σίνδος, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313305901