Διαμονή - Σίνδος σε Σίνδος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παλαμά Κωστή 12, Σίνδος, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6947702207