Αισθητική - Ομορφιά - Καλαμαριά σε Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εθν. Αντιστάσεως 7, Καλαμαριά, 55134, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310432514
Περικλέους 58 \u0026 Αδριανουπόλεως, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310430603
Κομνηνών 75, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310029176
Πασαλίδη 65, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310482140
Κ. Καραμανλή 40Α, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310488216
Θεμιστοκλή Σοφούλη 57, εμπορικό κέντρο Sofouli Center, 1ος όροφος, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310421500
Ριζούντος 66, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310423706
Παστέρ 5, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310446892
Κομνηνών 49, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310443050
Κομνηνών 78, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310759082
Αιγαίου 84, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313087790
Αδριανουπόλεως 6 \u0026 Παπακυρίτση 8, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310456001
Αδριανουπόλεως 27, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310414065
Θεμ. Σοφούλη 57, εμπορικό κέντρο \u0027sofouli center\u0027, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310414984
Αδριανουπόλεως 34 \u0026 Καρολίδου, Εντός Πολυϊατρείου Ιατρόπολις, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6944208426
Ταξιαρχών 27, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310441586
Πασαλίδη Γιάννη 67, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2314003650
Σοφούλη Θεμιστοκλή 57, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310411312
Αιγαίου 68, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310444217
Κομνηνών 43, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310410626
Πασαλίδη Γιάννη 15, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310445852
Σωκράτους 8, Καλαμαριά - Κηφισιά, 55134, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310447095
Εθνικής Αντιστάσεως 60, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310456697
Πόντου 67, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310488671
Ταξιαρχών 4, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310450818
Κουντουριώτου 29, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310435828
Λεβάντη 25 \u0026 Καραμαούνα, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310431555
Αργοναυτών 13, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310414570
Παπανδρέου Ανδρέα 66, Καλαμαριά - Άγιος Ιωάννης, 55135, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310456987
Πασαλίδη Γιάννη 21, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310436496
Βουλγαροκτόνου 8 \u0026 Θήχης, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310442464
Μητροπολίτου Καλλίδου 108, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2315528860
Κηφισιάς 44, Καλαμαριά, 55134, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310438287
Αργυρουπόλεως 16, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310422515
Χιλής 9, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310488444
Μεταμορφώσεως 23, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310488965
Αρτέμιδος 16, Καλαμαριά, 55134, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310865271
Πασαλίδη Ιωάννη 35, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310447044