Πωλήσεις Αυτοκινήτων - Καλαμαριά σε Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εθνικής Αντίστασης 120, Πρώην 126, Καλαμαριά - Φοίνικας, 55134, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310499499
Εθνικής Αντιστάσεως 34, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310586777
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 131, Καλαμαριά, 55134, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310439777
Κυριακίδου 6, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310854211