Γραφεία Τελετών - Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών - Καλαμαριά σε Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αιγαίου 106, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310415222