Υπηρεσίες Νομικές - Καλαμαριά σε Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βαζελώνος 28-30, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310481154
Θερμαϊκού 21, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310531145
Θερμαϊκού 21, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310427927
Πλαστήρα Ν . 45, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310253133
Λεβαντή Πέτρου 16, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310460774
Αιγαίου 64, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310411469
Μιαούλη 11, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6948605007
Πλαστήρα Ν. 45, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310253299
Εθνικής Αντιστάσεως 7Β, Καλαμαριά, 55134, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310227533