Ναυτιλία - Καλαμαριά σε Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πλαστήρα Νικολάου 101, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310437180
Μητροπολίτου Καλλίδου 83, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310424638
Δρακοπούλου 7, Καλαμαριά - Αρετσού, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310430247