Τοπική Αυτοδιοίκηση - Πετρούπολη σε Πετρούπολη - ΑΤΤΙΚΗΣ

Βάρναλη Κώστα 76-78, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη - ΑΤΤΙΚΗΣ
2132024401
25ης Μαρτίου 39 \u0026 Βαλτετσίου, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη - ΑΤΤΙΚΗΣ
2132031800
Γραβιάς 53 \u0026 Τσακάλωφ, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη - ΑΤΤΙΚΗΣ
2105052511
Σουλίου 143, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη - ΑΤΤΙΚΗΣ
2105014740
Κωνσταντινουπόλεως \u0026 Βουτσάλη, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη - ΑΤΤΙΚΗΣ
2105060193
Αναπαύσεως \u0026 Κερεσόβου, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη - ΑΤΤΙΚΗΣ
2105062350