Τρόφιμα - Λαγκαδάς σε Λαγκαδάς - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά, Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2394020180