Βαρέα Οχήματα - Διαβατά σε Διαβατά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Χαλκηδόνας, Διαβατά, 57008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διαβατά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310710043
Συμμαχική Φυλακών, Διαβατά, 57008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διαβατά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310755539
Διαβατά, Στροφή Νεοχωρούδας, Διαβατά, 57008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διαβατά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310784625
Λεωφόρος Καραμανλή 79, Διαβατά, 57008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διαβατά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310695969
Τρίτση Αντώνη 4, Διαβατά, 57008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διαβατά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310574849