Βαρέα Οχήματα - Σταυρούπολη σε Σταυρούπολη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ρήγα Φεραίου 64, Σταυρούπολη, 56431, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σταυρούπολη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310889172
Γληνού Δημητρίου 6, Σταυρούπολη - Ηλιούπολη, 56431, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σταυρούπολη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310664756