Διαμονή - Σταυρούπολη σε Σταυρούπολη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κολοκοτρώνη Θεοδώρου 16, Σταυρούπολη, 56430, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σταυρούπολη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2316015000