Καύσιμα - Πολίχνη σε Πολίχνη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αττάλου 30, Πολίχνη - Μετέωρα, 56532, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολίχνη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310684265
Παράπλευρη οδός Περιφερειακού, νοσοκ. Παπαγεωργίου, Πολίχνη, 56429, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολίχνη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310660065
Αγνώστου Στρατιώτη 47, Πολίχνη, 56533, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολίχνη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310657265
Λαγκαδά 232, Πολίχνη, 56535, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολίχνη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2314022310
Μαυρομιχάλη 98, Πολίχνη, 56533, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολίχνη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310655122
Αγνώστου Στρατιώτη 23, Πολίχνη, 56533, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολίχνη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310654242
Λαγκαδά 236, Πολίχνη, 56535, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολίχνη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310588141
Περιφερειακή Οδός Πολίχνης, Όπισθεν Γηπέδου Μακεδονικού, Πολίχνη, 56533, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολίχνη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310603530