Τρόφιμα - Πολίχνη σε Πολίχνη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σαλαμίνος 15, Πολίχνη, 56533, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολίχνη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310669645