Τοπική Αυτοδιοίκηση - Μακροχώρι Ημαθίας σε Μακροχώρι Ημαθίας - ΗΜΑΘΙΑΣ

Αριστοτέλους 100Α, Μακροχώρι Ημαθίας, 59033, ΗΜΑΘΙΑΣ Μακροχώρι Ημαθίας - ΗΜΑΘΙΑΣ
2331351900