Διασκέδαση - Νέα Μηχανιώνα σε Νέα Μηχανιώνα - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολυτεχνείου 85, Νέα Μηχανιώνα, 57004, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Μηχανιώνα - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392033039
Πολυτεχνείου 67, Νέα Μηχανιώνα, 57004, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Μηχανιώνα - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392035000
Πολυτεχνείου 61, Νέα Μηχανιώνα, 57004, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Μηχανιώνα - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392031252
Πολυτεχνείου 95, Νέα Μηχανιώνα, 57004, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Μηχανιώνα - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392033087
Πολυτεχνείου 93, Νέα Μηχανιώνα, 57004, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Μηχανιώνα - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392034417