Ελεύθερος Χρόνος - Χόμπι - Νέο Ρύσιο σε Νέο Ρύσιο - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φαρμακαιϊκα, 10ο χλμ Θεσ/νίκης - Νέων Μουδανιών, Νέο Ρύσιο, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέο Ρύσιο - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6947044185