Διασκέδαση - Νέο Ρύσιο σε Νέο Ρύσιο - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κωνσταντινουπόλεως 2Α, Νέο Ρύσιο, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέο Ρύσιο - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392073806
Κωνσταντινουπόλεως 6, Νέο Ρύσιο, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέο Ρύσιο - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2392110803