Άλλο - Θεσσαλονίκη Αμπελόκηποι σε Θεσσαλονίκη Αμπελόκηποι - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζωοδόχου Πηγής 25, Θεσσαλονίκη Αμπελόκηποι, 56121, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη Αμπελόκηποι - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310720355