Άλλο - Θεσσαλονίκη Ιωνία Θεσσαλονίκης σε Θεσσαλονίκη Ιωνία Θεσσαλονίκης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βασιλέως Γεωργίου 26, Θεσσαλονίκη Ιωνία Θεσσαλονίκης, 57008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη Ιωνία Θεσσαλονίκης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310785322