Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λητή σε Λητή - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λητή, Λητή, 54500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λητή - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2394020316