Έπιπλα - Γέφυρα Θεσσαλονίκης σε Γέφυρα Θεσσαλονίκης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25ο χλμ Θεσσαλονίκης - Χαλκηδόνας, Γέφυρα Θεσσαλονίκης, 57011, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γέφυρα Θεσσαλονίκης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310715823