Ιατροί - Ιωάννινα σε Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μιχαήλ Αγγέλου 53, Ιωάννινα, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651026550
Τρικούπη Χαριλάου 13Α, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651301880
Τρικούπη Χαριλάου 24, Εντός Πολυϊατρείου Ιατρική Φροντίδα Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651028916
Νιάρχου Σταύρου 92, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651067689
Νικοπόλεως 63, όρια Βρυσούλας - Ανατολής, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651400759
Δωδώνης 9, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651402467
28ης Οκτωβρίου 9, Στοά Ορφέα, κτήριο Γ, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651079888
Τρικούπη Χαριλάου 39, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651034343
Παπάζογλου 16, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651071938
3ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651040744
Δαγκλή Π. 1, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6958868123
Ζέρβα Ναπολέοντος 4-6, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6944206857
28ης Οκτωβρίου 30, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651075200
Χαριλάου Τρικούπη 16, Ιωάννινα, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651065145
Τρικούπη Χαριλάου 6, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651073103
Ιμβριώτη Ρόζας 30, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651072600
Οπλαρχηγού Παλάσκα 15, Έναντι 13 Δημοτικού σχολείου, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6971509650
Λ. Δωδώνης 24, 2ος όροφος, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651042003
Παπάζογλου 16, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651034234
Μιχαήλ Αγγέλου 26, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651079966
28ης Οκτωβρίου 21, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651555422
Χατζή Πελλερέν 6, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651072286
Τρικούπη Χαριλάου 16, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651072200
Ζυγομάλη Περικλή 14, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651072608
Παπάζογλου 4, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651076980
Τρικούπη Χαριλάου 2, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651030265
Γούναρη 2 \u0026 κεντρικής Πλατείας, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651403767
Μιχαήλ Αγγέλου 53, Ιωάννινα, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651025006
Τρικούπη Χαριλάου 13, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651025696
Σμύρνης 2, Ιωάννινα - Πλατεία Πάργης, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651030006
Ζέρβα Ναπολέοντος 1, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651077854
28ης Οκτωβρίου 19, έναντι ΟΤΕ, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651025316
Τρικούπη Χαριλάου 2, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651306070
28ης Οκτωβρίου 19, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651032711
Τρικούπη Χαριλάου 33, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651037568
Δωδώνης 24, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651068568
Σταδίου 10, 1oς όροφος, Ιωάννινα, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651027270
Βαλαωρίτου 6, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651071054
28ης Οκτωβρίου 30, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6988503577
Μακρυγιάννη 16Γ, 1ος Όροφος, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651078009
Πουλίτσα 3, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6944861558
Λεωφόρος Δωδώνης 75, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651028497
Δωδώνης 18, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6987088004
28ης Οκτωβρίου 59, έναντι Κοραή 1ος όροφος, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651039222
Πουτέτση 12, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651022400
Ζέρβα Ναπολέοντος 54, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651074274
Τρικούπη Χαριλάου 41, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651030082
Γούναρη Ι. 2, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651037806
Τρικούπη Χαριλάου 11, Ιωάννινα, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651070315
Πατατούκου Δημουλίτσα 16, Ιωάννινα, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651032835
28ης Οκτωβρίου 6, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651065060
Παπάζογλου 8, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651075510
Δωδώνης 115, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651074075
28ης Οκτωβρίου 49, Ιωάννινα, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6932251875
Κυργίου 2, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651072602
Μουλαϊμίδου Γ. 5, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651071292
Τρικούπη Χαριλάου 6, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651029933
Τρικούπη Χαριλάου 3, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651071915
Στρατηγού Δαγκλή Παναγιώτη 1, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651071133
Λαμπρίδη Ι. 2, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651083190
28ης Οκτωβρίου 20, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651037900
Ζέρβα Ναπολέοντος 4-6, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651553003
Τζαβέλλα Φώτου 11Α, 3ος Όροφος, Ιωάννινα, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651400994
Παπάζογλου 8, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651064660
Παπάζογλου 16 \u0026 Κάνιγγος, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651402301
Μιχαήλ Αγγέλου 15, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651038300
Κοραή 10-12, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651039210
Παπάζογλου 16, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651071938
Κοραή 4, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651033770
Πυρσινέλλα Β. 1, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651022113
Καπλάνη 5, 1ος όροφος, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651027318
28ης Οκτωβρίου 17Β, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651308707
Τσακάλωφ 13, Ιωάννινα, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6945593815
Καποδιστρίου 56, Έναντι Στρατολογίας, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6948310266
Ζέρβα Ναπολέοντος 1, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6979355888
Κοραή Αδαμάντιου 5, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651038110
Δωδώνης 24, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651047447
Λ. Δωδώνης 24, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651048992
Μιχαήλ Αγγέλου 28 \u0026 Τρικούπη Χαριλάου, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651301151
Βλαχλείδη 14, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651033117
Σακκά Γρηγορίου 6-8, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651072202
Πλατεία Ομήρου 2, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651067150
Αγίας Μαρίνας 54, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651077087
Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651039873
Κοραή Αδαμαντίου 13, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651032886
Δοσιθέου Φιλίτου 12, Ιωάννινα, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651079691
Μουλαϊμίδου Γ. 1, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651025166
Κοτοπούλη Μαρίκας 64, Ιωάννινα, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651033750
28ης Οκτωβρίου 36, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651024800
Πουτέτση 22Β, Ιωάννινα, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651072422
Δωδώνης 22, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651047533
Γούναρη Ιωάννη 2, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651031016
Πουτέτση Ιωάννη 2, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651028845
Λεωφόρος Δωδώνης 44, Εντός Γυναικολογικής Κλινικής Μητέρα, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651045672
Τρικούπη Χαριλάου 28, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651071290
Τρικούπη Χαριλάου 28, Ιωάννινα, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651077482
Τρικούπη Χαριλάου 3, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651075943
Τρικούπη Χαριλάου 1Α, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651030707
Αραβαντινού Παναγιώτη 18, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651022966
Μιχαήλ Αγγέλου 28, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651074114