Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικός - Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης σε Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Είσοδος Β, Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310798300