Άλλο - Θεσσαλονίκη Τριανδρία σε Θεσσαλονίκη Τριανδρία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνος, Θεσσαλονίκη Τριανδρία - Τούμπα, 55337, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη Τριανδρία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310924437