Έπιπλα - Καλαμπάκι σε Καλαμπάκι - ΔΡΑΜΑΣ

1ο χλμ Καλαμπακίου - Δράμας, Καλαμπάκι, 66031, ΔΡΑΜΑΣ Καλαμπάκι - ΔΡΑΜΑΣ
2521048108