Φαγητό - Πλατύ σε Πλατύ - ΗΜΑΘΙΑΣ

Λειανοβέργι, Πλατύ, 59032, ΗΜΑΘΙΑΣ Πλατύ - ΗΜΑΘΙΑΣ
2333063700