Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Ασκός σε Ασκός - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ασκός, Ασκός, 57016, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ασκός - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2395061000