Φαγητό - Ανατολικό σε Ανατολικό - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανατολικό, Ανατολικό, 57300, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανατολικό - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310718018
Ανατολικό, Ανατολικό, 57300, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανατολικό - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310718007