Τοπική Αυτοδιοίκηση - Βέροια σε Βέροια - ΗΜΑΘΙΑΣ

Ζωγιοπούλου Θ. 5, Βέροια, 59132, ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια - ΗΜΑΘΙΑΣ
2331022178
Μητροπόλεως 55, Βέροια, 59132, ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια - ΗΜΑΘΙΑΣ
2331350000
Κεντρικής 197, Βέροια, 59131, ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια - ΗΜΑΘΙΑΣ
2331350610
Καμάρα Αντωνίου 3, Βέροια, 59132, ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια - ΗΜΑΘΙΑΣ
2331309647